Tampereen Diabetesyhdistys ry
TIETOA - TUKEA - TOIMINTAA

Mittaukset

Kaikkiin mit­tauk­siin voit tulla ilman ajan­va­raus­ta, mutta ha­lu­tes­sa­si voit tarkistaa, onko hoitaja paikalla.

Tie­dus­te­lut yh­dis­tyk­sen toimiston numerosta 045 358 2505.


 • Ve­ren­so­ke­ri­mit­taus, jäsenet 5 €, muut 8 €
 • Ve­ren­pai­ne­mit­taus, jäsenet 5 €, muut 8 €
 • So­ke­ri­he­mo­glo­bii­ni (HbA1c), jäsenet 16 €, muut 22 €
 • Ke­hon­koos­tu­mus­
  Ke­hon­koos­tu­mus­mit­taus kertoo yhdellä mit­tauk­sel­la painon lisäksi ras­va­pro­sen­tin, pai­noin­dek­sin, kehon koko­nais­ve­si­mää­rän, luus­to­li­has­pro­sen­tin ja si­säe­lin­ras­van määrän, luiden painon sekä le­poai­neen­vaih­dun­nan.
  Sisältää mit­tauk­sen ja ohjauksen. Varaa aikaa noin 30 minuuttia.
  Hinta Tampereen Dia­be­te­syh­dis­tytk­sen jäsenille 15 €, muille 30 €.


Jatkuva glu­koo­si­seu­ran­ta

Tarjoamme asiak­kail­lem­me jatkuvaa glu­koo­si­seu­ran­taa eli sen­so­roin­tia Abbott FreeStyle Libre -jär­jes­tel­män avulla.
Jatkuvaan glu­koo­si­seu­ran­taan tarvitaan sensori ja lu­ki­ja­lai­te tai äly­pu­he­lin. Lukulaite viedään ol­ka­var­teen asennetun sensorin lähelle ja  laite näyttää samalla kudoksen glu­koo­siar­von kahdeksan tunnin käyrän  sekä nuolen, joka osoittaa so­ke­ri­ta­son muu­tos­suun­nan. Sensori ei häiritse normaalia elämää, sillä sen kanssa voi uida, kylpeä, saunoa ja harrastaa liikuntaa.


Sen­so­roin­ti on mah­dol­lis­ta saada joko pit­kä­ai­kai­seen käyttöön tai kahdeksi viikoksi hoidon suun­nit­te­lua ja tar­ken­ta­mis­ta varten.
FreeStyle Libren käyttö edel­lyt­tää hoi­to­suh­det­ta yh­dis­tyk­sen vas­taan­ot­toon.


Hinnat

Kahden viikon sen­so­roin­ti 117 €

 • FreeStyle Libre lukija kahdeksi viikoksi
 • Sensori 1 kpl
 • Ohjaus


Pit­kä­ai­kai­nen käyttö
Aloi­tus­pa­ket­ti 197 €

 • FreeStyle Libre -lukija
 • Sensori 1 kpl
 • Ohjaus

Jatkossa sensori 80 €/kpl


Muutokset hintoihin mahdollistaPosti
Puhelu
Kartta
Tietoja
Instagram