Tampereen Diabetesyhdistys ry
TIETOA - TUKEA - TOIMINTAA

Ruovesi, Virrat

Tulosta tästä ilmoitus toimialueemme yleisöluennoista.

Hyvinvointimessut

Pe 20.10. klo 12–17.00
Paikka: Virtain yhtenäiskoulu, Rantatie 4.
Yhdistys on mukana messuilla!


Yleisöluento
Katse jalkoihin - milloin jalkojenhoitajalle tai lääkäriin

Luennoimassa jalkojenhoitaja Jaana Huhtanen, Diabetesliitto.


Pe 20.10 klo 15–16.00.
Paikka: Virtain yhtenäiskoulu, Rantatie 4.

Ha­luai­sit­ko perustaa kerhon tai ver­tais­tu­ki­ryh­män tai onko sinulla mielessä tar­peel­li­nen ylei­sö­luen­non aihe?

Millaista toimintaa toivoisit omalle alu­eel­le­si?


Ota yhteyttä yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jaan: pia.nykanen(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi tai 050 576 3313.

Posti
Puhelu
Kartta
Tietoja
Instagram