Tampereen Diabetesyhdistys ry
TIETOA - TUKEA - TOIMINTAA

Yh­teys­tie­dot

Läh­teen­ka­tu 2-4
33500 Tampere
p. 045 358 2505

Y-tunnus 028 0756-1


Au­kio­loa­jat

ma-ke klo 9-14
to klo 13-18
pe suljettu


Käynti kadun puolelta
Oven eteen voi pysäköidä vain liik­ku­mi­ses­tei­sen py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­la.


Toi­min­nan­joh­ta­ja Pia Nykänen
050 576 3313
pia.nykanen(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi


Dia­be­tes­hoi­ta­ja Outi Viljanen
040 350 9606
outi.viljanen(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi


Toi­mis­to­työn­te­ki­jä Liisa-Maria Pietilä
045 358 2505
tsto(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi


 

 

Posti
Puhelu
Kartta
Tietoja
Instagram