Tietoa in­su­lii­nien ap­teek­ki­vaih­dos­ta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut mietinnön  hallituksen esityksestä lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta.  Hallituksen esityksessä lääkelakia ehdotetaan muutettavan siten, että  mahdollistetaan biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa.  Tavoitteena on lisätä biologisten lääkkeiden hintakilpailua ja sen myötä  biologisten lääkkeiden hintojen laskua. Tällä hetkellä alkuperäisten  insuliinien ja biosimilaarien valillä ei ole hintaeroa tai se on  erittäin pieni.

Valiokunta ehdottaa, että

  • Alle 18-vuotiaat jätetään pois
  • Apteekkivaihto koskee ainoastaan pitkävaikutteisia insuliineja.
  • Glargininsuliinit tulevat vaihdon piiriin 1.1.2025 alkaen ja muut pitkävaikutteiset insuliinit 1.10.2025 alkaen.
  • Vaihto tehtäisiiin ensimmäisellä toimituskerralla ja sen jälkeen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua.

Mietinnössä todetaan, että lääkkeiden tulee olla  biologisesti ja hoidollisesti samanarvoisia ja niiden antolaitteet ovat  siinä määrin samankaltaisia, että apteekin laiteneuvonnan avulla vaihto  voidaan toteuttaa turvallisesti. Lisäksi apteekin farmaseuttisen  henkilökunnan pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on  selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon  onnistumisen varmistumiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2024. Eduskunnan  mietinnön voit lukea kokonaisuudessaa tästä.

1674658246071_Palloilu-me.jpg

Haku LASTEN LII­KUN­TA­LEI­RIL­LE on nyt auki!

Liikuntaleirillä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti Länsi-Suomen alueen lapsille. Leirillä on mukana sairaanhoitaja.


Leiriläisen omavastuuhinta on 180 €

Ilmoittautumiset sähköpostilla 11.4.2023 mennessä:

pia.nykanen@tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi.


Lisätietoja: Pia Nykänen, p. 050 576 3313

1643725703820_pilvet-me.jpg

Diabetes Wellness Suomi ei ole dia­be­te­syh­dis­tyk­sen toimintaa!

Postiluukusta saattaa  jälleen tipahtaa Diabetes Wellness Suomi säätiön kortteja tai muuta  tavaraa. Samalla pyydetään lahjoitusta dia­be­tes­tut­ki­muk­seen vapaavalintaisella summalla.


Kyseessä on Englannissa, Ranskassa, Ruotsissa, USA:ssa ja Suomessa  toimiva organisaatio, joka ilmoittaa keräävänsä rahaa  dia­be­tes­tut­ki­muk­seen parannuskeinon löytämiseksi diabetekseen.


Diabetes Wellness Suomi säätiöllä ei ole mitään tekemistä  Tampereen Diabetesyhdistyksen tai Suomen Diabetesliiton kanssa eivätkä  kerätyt lahjoitukset ohjaudu meidän toimintaamme. TrenDi- ja Diabetes-lehtiä lukuun ottamatta emme lähetä mitään tuotteita postitse.


Jos haluat tukea oman yhdistyksesi toimintaa, ota yhteyttä  toiminnanjohtaja Pia Nykäseen, p. 050 576 3313 tai  pia.nykanen(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi.


Suomalaista diabetestutkimusta voit tukea Dia­be­tes­tut­ki­mus­sää­tiön  kautta. Dia­be­tes­tut­ki­mus­sää­tiö on Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten  vuonna 1976 perustama säätiö, joka tukee diabetekseen liittyvää  tieteellistä tutkimustoimintaa myöntämällä apurahoja suomalaisille  diabetestutkijoille. 


Vuonna 2022 apurahoja myönnettiin kaikkiaan 550 000 euroa yhteensä 23 tutkijalle tai tutkimusryhmälle.


Lisätietoa Dia­be­tes­tut­ki­mus­sää­tiön toiminnasta ja tukitavoista saat tutkimussäätiön verkkosivuilta.

1646054663937_esitekuva-me.PNG

Nyt voit ladata jä­sen­kort­ti­si omaan kän­nyk­kää­si!

Sähköinen kortti kulkee kätevästi mukanasi. Sen avulla voit hyödyntää jäsenetuja ja saat helpon väylän Diabetesliiton palveluihin.

Mobiilijäsenkortti on kännykässä käytettäväksi suunniteltu verkkosivu, joka löytyy osoitteesta: oma.diabetes.fi


Sähköisen jäsenkortin etusivu korvaa perinteisen paperisen kortin.

Etusivulta näet jäsennumerosi ja jäsenmaksuusi liittyviä tietoja. Tulevaisuudessa voit myös maksaa jäsenmaksulaskusi tätä kautta. Kortista voit myös helposti tarkistaa, että jäsenrekisterissä olevat yhteys- ja henkilötietosi ovat ajan tasalla. Näet ne kortin oikeasta yläkulmasta klikkaamalla kolmesta viivasta auki Omat tiedot.


Jäsenkortin välilehdiltä näet muun muassa valtakunnalliset jäsenedut ja niihin mahdollisesti liittyvät tunnistetiedot sekä vain jäsenille tarkoitetun Diabetesliiton neuvontapuhelimen numeron. Samoin voit helposti selata Diabetesliiton uutis- ja somevirtaa sekä ladata pdf-muotoisia oppaita ja lukea Diabetes-lehden.


Toistaiseksi et pääse mo­bii­li­jä­sen­kor­til­la oman jäsenyhdistyksesi sivuille.Yh­teys­tie­dot

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Lähteenkatu 2-4

33500 Tampere

p. 045 358 2505

tsto(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi

Avoinna

ma - ke klo 9-14

to          klo 13-18

perjantaisin suljettu

Lisää dia­be­tek­ses­ta