1643982387859_palapeli%203-me.jpg

Ruovesi

Ha­luai­sit­ko perustaa kerhon tai ver­tais­tu­ki­ryh­män tai onko sinulla mielessä tar­peel­li­nen ylei­sö­luen­non aihe?

Millaista toimintaa toivoisit omalle alu­eel­le­si?


Ota yhteyttä yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jaan: pia.nykanen(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi tai 050 576 3313.


Virtain dia­be­tes­ker­ho

Ryhmä on tauolla.
Seuraa Suo­men­se­län Sanomien muis­ti­lis­taa tai ota yhteyttä Anneli Laurilaan p. 040 033 5580.

1644586793885_luento%202-me.jpg

Luentoja verkossa!

Huuhaa ja ra­vit­se­mus

Luen­noit­si­ja­na ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, FT, MBA Reijo Laa­ti­kai­nen

Ajankohta: Ti 14.2.2023 klo 18–19

Luennolle pääset tästä.


Diabetes ja neu­ro­pa­tia

Luen­noit­si­ja­na ve­ri­suo­ni­ki­rur­gi Rainer Zeitlin

Kes­ki­viik­ko 22.2.2023 klo 18–19.00

Luentoa on mah­dol­lis­ta seurata zoom-yh­tey­del­lä. Li­sä­tie­dot http://www.pir­kan­opis­to.fi/verk­ko­luen­not.


Ve­ren­pai­neen hoito

Luen­noit­si­ja­na LL, yleis­lää­ke­tie­tee­seen eri­kois­tu­va lääkäri Teemu Ekola, Tampereen kaupunki

Ajankohta: Ti 7.3.2023 klo 18–19

Luennolle pääset tästä.


Liikunta val­ti­mo­sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä ja hoidossa

Luen­noit­si­ja­na LT Tommi Vasankari, UKK-ins­ti­tuut­ti

Ajankohta: Ti 25.4.2023 klo 18–19

Luennolle pääset tästä.Yh­teys­tie­dot

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Lähteenkatu 2-4

33500 Tampere

p. 045 358 2505

tsto(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi

Avoinna

ma - ke klo 9-14

to          klo 13-18

perjantaisin suljettu

Lisää dia­be­tek­ses­ta