Verensokerin mittaus sormenpäästä

Mit­tauk­set

Kaikkiin mit­tauk­siin voit tulla ilman ajan­va­raus­ta, mutta ha­lu­tes­sa­si voit tarkistaa, onko hoitaja paikalla.


Tie­dus­te­lut yh­dis­tyk­sen toimiston numerosta 045 358 2505.

  • Ve­ren­so­ke­ri­mit­taus, jäsenet 5 €, muut 8 €
  • Ve­ren­pai­ne­mit­taus, jäsenet 5 €, muut 8 €
  • So­ke­ri­he­mo­glo­bii­ni (HbA1c), jäsenet 16 €, muut 30 €


Ve­ren­so­ke­ri­mit­ta­rin tarkistus

Nyt voit tes­taut­taa mittarisi yh­dis­tyk­ses­sä. Ota mittari ja käy­tös­sä­si olevat liuskat mukaan. 

Mittaus tehdään rin­nak­kais­mit­tauk­se­na omalla ja yh­dis­tyk­sen Hemocue-mit­ta­ril­la.

Mit­tauk­sen hinta on Tampereen Diabv­te­syh­di­syk­sen jäsenille 8 €, muille 12 €


Ke­hon­koos­tu­mus­mit­taus

Ke­hon­koos­tu­mus­mit­taus kertoo yhdellä mit­tauk­sel­la painon lisäksi ras­va­pro­sen­tin, pai­noin­dek­sin, kehon koko­nais­ve­si­mää­rän, luus­to­li­has­pro­sen­tin ja si­säe­lin­ras­van määrän, luiden painon sekä le­poai­neen­vaih­dun­nan.


Sisältää mit­tauk­sen ja ohjauksen. Varaa aikaa noin 30 minuuttia.


Hinta Tampereen Dia­be­te­syh­dis­tytk­sen jäsenille 15 €, muille 30 €.


Libre-glukkosisensori ja -lukulaite

Jatkuva glu­koo­si­seu­ran­ta

Tarjoamme asiak­kail­lem­me jatkuvaa glu­koo­si­seu­ran­taa eli sen­so­roin­tia Abbott FreeStyle Libre -jär­jes­tel­män avulla.


Jatkuvaan glu­koo­si­seu­ran­taan tarvitaan sensori ja lu­ki­ja­lai­te tai  äly­pu­he­lin. Lukulaite viedään ol­ka­var­teen asennetun sensorin lähelle ja  laite näyttää samalla kudoksen glu­koo­siar­von kahdeksan tunnin käyrän  sekä nuolen, joka osoittaa so­ke­ri­ta­son muu­tos­suun­nan. Sensori ei häiritse normaalia elämää, sillä sen kanssa voi uida, kylpeä, saunoa ja harrastaa liikuntaa.


Sen­so­roin­ti on mah­dol­lis­ta saada joko pit­kä­ai­kai­seen käyttöön tai kahdeksi viikoksi hoidon suun­nit­te­lua ja tar­ken­ta­mis­ta varten. 


FreeStyle Libren käyttö edel­lyt­tää hoi­to­suh­det­ta yh­dis­tyk­sen vas­taan­ot­toon.

Hinnat

Kahden viikon sen­so­roin­ti 111 €

  • FreeStyle Libre lukija kahdeksi viikoksi
  • Sensori 1 kpl
  • Ohjaus

Aloi­tus­pa­ket­ti 160 € - FreeStyle Libre -lukija - Sensori 1 kpl - Ohjaus

Jatkossa sensori 70-80 €/kpl

Yh­teys­tie­dot

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Lähteenkatu 2-4

33500 Tampere

p. 045 358 2505

tsto(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi

Avoinna

ma - ke klo 9-14

to          klo 13-18

perjantaisin suljettu

Lisää dia­be­tek­ses­ta